Πληροφορίες για ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

από τα βιβλία του
π. Αντωνίου
Αλεβιζοπούλου

Η Λατρεία της "Σκοπιάς",
τόμος Α'

Εκδόσεις Διάλογος

Η Οργάνωση των "μαρτύρων του Ιεχωβά" γνώρισε στη διάρκεια της ιστορίας της ουσιαστικές αλλαγές· στις δοξασίες της, στην οργανωτική δομή, στις πρακτικές, στους στόχους της.
Ξεκίνησε ως ιδιωτική επιχείρηση του Καρόλου Ρώσσελ, μεταβλήθηκε σε μετοχική εταιρία, έγινε θρησκευτική αίρεση, οικοδομήθηκε σε "θεοκρατία" ή καλύτερα σε δικτατορία και σε "μόνη νόμιμη κυβέρνηση σ' όλη τη γη".
Η "αυτοβιογραφία της" είναι γεμάτη από νοθεία, ιστορική απάτη μισές αλήθειες. Σύστημά της η απόκρυψη των αληθινών γεγονότων, που την αποδεικνύουν επαρμένο, πονηρό και αδίστακτο "δούλο", ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε θεμιτό μέσο προκειμένου ναπαγιδεύσει και να κρατήσει αιχμαλώτους ανύποπτους πολίτες.


Η Λατρεία της
"Σκοπιάς",
τόμος Β'

Εκδόσεις Διάλογος

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, γνωστός και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας για τη σοβαρή έρευνά του στο διεθνές σκηνικό των αιρέσεων και της παραθρησκείας, μας παρουσιάζει το αποτέλεσμα εικοσαετούς σκληρής εργασίας του. Είναι μια σφαιρική μελέτη του φαινομένου της "Λατρείας της Σκοπιάς", βασισμένη στη βιβλιοθήκη των εκατό και πλέον ετών της ιστορίας αυτής της βορειοαμερικανικής εταιρίας και ακόμη σε άγνωστες μέχρι σήμερα πηγές.


Η Λατρεία της
"Σκοπιάς",
τόμος Γ'

Εκδόσεις Διάλογος

Το βιβλίο αυτό λαμβάνει υπόψη του και τις νεώτερες μεταβολές (1992-1993) που συντελέστηκαν στο Μπρούκλιν και μ' αυτή την έννοια καλύπτει ένα μεγάλο κενό. Το παραδίδουμε στην κυκλοφορία με την ελπίδα πως μεταξύ των αναγνωστών του θα βρεθούν και μερικά θύματα του Μπρούκλιν, που θα αψηφίσουν την πνευματική τρομοκρατία της "Σκοπιάς" και θα θελήσουν να κάνουν χρήση του δικαιώματός των για ελεύθερη πληροφόρηση.

Οι "Μάρτυρες του Ιεχωβά" δεν είναι Χριστιανοί Δελτίο Τύπου της 'Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Προσπάθεια των "μαρτύρων του Ιεχωβά"
να εμφανισθούν ως χριστιανοί.


Το βιβλίο περιέχει αποφάσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων που αποδεικνύουν πως οι "μαρτυρες του Ιεχωβά" φέρουν παρανόμως τον τίτλο "χριστιανοί".
Το παρόν κείμενο αποτελεί τας επισήμους απόψεις της Εκκλησίας της Ελλάδος επί των θεμάτων της υπό των "μαρτύρων του Ιεχωβά" χρησιμοποιήσεως της επωνυμίας "χριστιανοί".