Πανελλήνια 'Ενωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού
της Οικογένειας και του Ατόμου