No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

22 Ιουνίου

Eὐσεβίου Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Σαμοσάτων 380 κατά Ἀρειανισμοῦ

Ρωμ. ια΄ 25-36 • Ματθ. ιβ΄ 1-8

 

2206

Ὁ Ἅ­γι­ος Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Εὐ­σέ­βι­ος ἔ­ζη­σε κα­τά τόν 4ο αἰ­ώ­να καί ἦ­ταν Ἐ­πί­σκο­πος τῶν Σα­μο­σά­των στήν Κομ­μα­γη­νή τῆς Συ­ρί­ας. Δι­α­κρί­θη­κε γι­ά τούς ἀ­γῶ­νές του κα­τά τῶν Ἀ­ρει­α­νῶν καί ἐ­ξο­ρί­σθη­κε γι­ά τά ὀρ­θό­δο­ξα φρο­νή­μα­τά του ἀ­πό τόν ἀ­ρει­α­νί­ζον­τα αὐ­το­κρά­το­ρα Οὐ­ά­λεν­τα στίς πα­ρά τό Δού­να­βη χῶ­ρες. Με­τά τόν θά­να­το τοῦ Οὐ­ά­λεν­τος (378) ἐ­πα­νῆλ­θε στήν Ἐ­πι­σκο­πή του καί ἐ­ξα­κο­λού­θη­σε τόν ἀ­γώ­να του γι­ά τήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη. Ἀ­φοῦ χει­ρο­τό­νη­σε πολ­λούς Ἐ­πι­σκό­πους πρός κα­τα­πο­λέ­μη­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων, με­τα­ξύ τῶν ὁ­ποί­ων καί τόν Μά­ρη, Ἐ­πί­σκο­πο τῆς ἀ­ρει­α­νί­ζου­σας πό­λε­ως Δο­λι­χῆς, ἐ­φο­νεύ­θη­κε δι­ά κε­ρά­μου πού ἔρ­ρι­ψε ἐ­πί τῆς κε­φα­λῆς του αἱ­ρε­τι­κή γυ­ναί­κα.

 

 

 

Pin It

footer1

  • Παρασκευή
    22 Μαρτίου

    Β' Χαιρετισμοί,
    Βασιλείου ιερομάρτυρος, Καλλινίκης και Βασιλίσσης μαρτύρων