No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

18τούς Συναξαριστές σημειώνεται ὅτι συμμαρτύρησε μέ τήν Ἁγία Εὐγενία καί θανατώθηκε δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.
Ο Σ. Εὐστρατιάδης ὅμως, πιστεύει ὅτι ἡ Ἁγία αὐτή εἶναι ἡ μητέρα τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, διότι μαζί μ’ αὐτή ἀναφέρεται καί ἡ μνήμη τοῦ πατέρα τῆς Ἁγίας Εὐγενίας, Φιλίππου, καθώς καί τῶν ὑπηρετῶν της, Πρῶτα καί Ὑακίνθου, πού ὅλοι μαζί μαρτύρησαν στήν Ρώμη ἐπί Κομόδου (180 – 192 μ.Χ.).
Ἀλλά ὁ Γαλανός στούς «Βίους τῶν Ἁγίων» ἀναφέρει ὅτι τήν Βασίλα προσήλκυσε στόν χριστιανισμό ἡ Ἁγία Εὐγενία στήν Ρώμη. Ὁ μνηστήρας ὅμως τῆς Ἁγίας Βασίλας, Πομπήϊος, ἦταν εἰδωλολάτρης καί κατέδωσε στίς ἀρχές τήν Ἁγία Βασίλα καί τήν Ἁγία Εὐγενία, μέ ἀποτέλεσμα, ἡ μέν πρώτη νά ἀποκεφαλιστεῖ, ἡ δέ δεύτερη ἀφοῦ πρῶτα ρίχτηκε στόν ποταμό Τίβερη καί διασώθηκε, κατόπιν νά ἀποκεφαλιστεῖ καί αὐτή.

Pin It

footer1

  • Τετάρτη
    26 Ιουνίου

    Δαυΐδ Θεσσαλονίκης, Ανθίωνος οσίων, Ιωάννου επισκόπου Γοτθίας