ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

12.00

Εξετάζει τις ομάδες πού συμπλέκονται με τη “Νέα Εποχή”, κυρίως τις αποκρυφιστικές και νεο-σατανιστικές, παρουσιάζει τις τεχνικές τους, ερμηνεύει τα αποκρυφιστικά φαινόμενα και αντιμετωπίζει την όλη τάση στο φως της Ορθοδοξίας.

Συγγραφέας: π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος
(Γ’ ‘Εκδοση 1993, Επηυξημένη, Σελίδες 358).