Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου

Κωνσταντίνος ο Μέγας και η ιστορική αλήθεια. Απάντηση σε Νεοπαγανιστές και Προτεστάντες. Πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνού

Η σωστή χρήση των πηγώνΕίναι γεγονός ότι η στάση των ιστορικών απέναντι στο Μέγα Κωνσταντίνο είναιαντιφατική. Για άλλους υπήρξε μέγα αίνιγμα ή στυγνός δολοφόνος και καιροσκόπος,για άλλους δε, το μέγα θαύμα της ιστορίας. Αυτό συμβαίνει διότι επικρατούνσυνήθως ιδεολογικά κριτήρια και παραταξιακές εκτιμήσεις ερήμην των πηγών. Ένααπό τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο χώρο της ιστορίας, που οδηγεί […]

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Η ΠΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Ἐξεδόθη ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 660/2018 ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί γίνεται μεγάλη συζήτηση στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο γιά τό θέμα αὐτό, ὅπως ἔγιναν καί δηλώσεις ὑπευθύνων ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Πάνω στό θέμα αὐτό θά ἐκθέσω μερικές ἀπόψεις μου, πρῶτα ὡς πρός τό […]

Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Στον Πα­νά­γιο Τά­φο, ο Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξος Πα­τριά­ρχης εί­ναι αυ­τός που ει­σέρ­χε­ται για να τε­λέ­σει την Α­φή του Φω­τός. Και ό­πως συμ­βαί­νει και στον Πα­νά­γιο Τά­φο έ­τσι και ο ί­διος ο Προ­κα­θή­με­νος του Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξου Πα­τρι­αρ­χεί­ου υ­πό­κει­ται σε σω­μα­τι­κό έ­λεγ­χο. Η τε­λε­τή αρ­χί­ζει με την εί­σο­δο του Πα­τριά­ρχη Θε­ό­φι­λου του Γ’ στο να­ό συ­νο­δευ­ό­με­νου αρ­χι­ε­ρείς, ι­ε­ρείς και δι­α­κό­νους […]

ΠΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Οι γονείς που αγαπούν και πονάνε για τα παιδιά τους, εξαιτίας της αγάπης τους αλλά και από την εμπειρία τους, πολλές φορές αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να βρεθούν τα παιδιά εάν είναι ανυπάκουα. Ω πόσο μεγάλος είναι ο πόνος των καλών γονέων όταν βλέποντες τον κίνδυνο να πλησιάζει αντιλαμβάνονται ότι τα αγαπημένα […]

ΕΝΑ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΥΜΑ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

του Μητροπολίτου Αχελώου κ. Ευθυμίου Προοίμιον: Η Ορθοδοξία, η διατήρηση της ορθής πίστης του Χριστού είναι ένα συνεχές και αιώνιο θαύμα. Η ιστορία των 20 αιώνων αυτό ακριβώς μαρτυρεί. Ας αναλογισθούμε σήμερα το αιώνιο αυτό θαύμα. α. Νίκη κατά των διωκτών: Την πολέμησαν την Ορθοδοξία. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα της βίας, του εξαναγκασμού και της προπαγάνδας με […]

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse