Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου
Back to all Post

ΕΝΑ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΥΜΑ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

του Μητροπολίτου Αχελώου κ. Ευθυμίου

Προοίμιον: Η Ορθοδοξία, η διατήρηση της ορθής πίστης του Χριστού είναι ένα συνεχές και αιώνιο θαύμα. Η ιστορία των 20 αιώνων αυτό ακριβώς μαρτυρεί. Ας αναλογισθούμε σήμερα το αιώνιο αυτό θαύμα.

α. Νίκη κατά των διωκτών: Την πολέμησαν την Ορθοδοξία. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα της βίας, του εξαναγκασμού και της προπαγάνδας με ένα σκοπό: την εξόντωση της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία όμως δεν ξερριζώνεται από τις ψυχές των ορθοδόξων λαών (παραδείγματα τουρκοκρατίας και σοβιετικής Ρωσίας). Και όχι μόνον αυτό, αλλά και μετά από κάθε μαρτύριο η Ορθοδοξία ανασταίνεται δυνατότερη και καθαρότερη. Και αυτό είναι το θαύμα της Ορθοδοξίας. Το αιώνιο θαύμα της Εκκλησίας παρουσιάζει ο ιερός Χρυσόστομος, ως έξης: «Εκκλησίας ουδέν ίσον. Τοιούτον έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμουμένη νικά, επιβουλευομένη περιγίνεται (ανασταίνεται), υβριζομένη λαμπρότερα καθίσταται. Δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει υπό των ελκών (πληγές). Κλυδωνίζεται, άλλ’ ου καταποντίζεται. Χειμάζεται, αλλά ναυάγιον ούχ υπομένει. Παλαίει, άλλ’ ούχ ηττάται. Πυκτεύει (γρονθοκοπείται), άλλ’ ου νικάται».

β. Νίκη κατά των αιρετικών: Την Ορθοδοξία θέλησαν, επίσης, να την μολύνουν οι αιρετικοί. Μετά από τους διώκτες, οι πιο φοβεροί εχθροί της ήσαν και είναι οι αιρετικοί. Και ποιο το αποτέλεσμα; Η Ορθοδοξία έμεινε ακλόνητη, αμόλυντη και άφθαρτη. Κράτησε την ίδια πίστη, το ίδιο φρόνημα. Αυτό διακηρύττουν και οι Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, μετά το νέο θρίαμβο της Εκκλησίας εναντίον των αιρετικών εικονοκλαστών: «Οι Προφήται ως είδον, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι Διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν… ούτω φρονούμεν ούτω λαλούμεν ούτω κηρύσσομεν…».

γ. Η σημερινή ακτινοβολία: Η Ορθοδοξία ακτινοβολεί. Είναι η Εκκλησία του φωτός και της Αναστάσεως. Το φως της το παίρνει κατ’ ευθείαν από τον Αναστάντα, τον όποιον λατρεύει κάθε Κυριακή. Και το φως της Ορθοδοξίας προσείλκυσε τους λαούς, όπως τους Σλαύους, τους Αφρικανούς, τους Ασιάτες και τους κατοίκους της Άπω Ανατολής και της Αλάσκας. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι και μορφωμένοι της Ευρώπης και της Αμερικής στρέφονται με πολύ ενδιαφέρον για να την γνωρίσουν καλύτερα.

Επίλογος: Η Ορθοδοξία είναι ένα θαύμα. Και το θαύμα αυτό το επιτελεί η χάρη του Θεού. Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας, η ευθύνη μας είναι τεράστια. Καλούμαστε να εκτιμήσουμε τον πολύτιμο αυτό θησαυρό, να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να τον φρουρήσουμε από τους διαφόρους εχθρούς της. Να γίνουμε και μείς συνεχισταί του αιωνίου θριάμβου της Ορθοδοξίας.

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse