Εκτύπωση

27 Ιανουαρίου

† Ἀνακομιδή Λειψάνου Ἰωάννου Xρυσοστόμου Ἱεράρχου Κων/πολη 438.

Μεγάλος Ἑσπερινός

Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2 • Ἰω. ι΄ 9-16