Εκτύπωση

3 Φεβρουαρίου

Μεθέορτα Ὑπαπαντῆς

Συμεών Θεοδόχου καί Ἄννης τῆς Προφήτιδος.

Α΄ Τιμ. στ΄ 11-16 • Λουκ. β΄ 25-38