Εκτύπωση

10 Μαρτίου

Kοδράτου Μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ 251

Ἀναστασίας Πατρικίας Ὁσίας Κων/πολη 567

Ἑβρ. ι΄ 32-38 • Μάρκ. β΄ 14-17