DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

41

τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.
μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

 

Κανείς δέν εἶχε σίγουρα προβλέψει, τό 1998, ὅτι ἡ ἐπιχείρηση πολυεπίπεδου μάρκετινγκ[1] «Προγράμματα Ἐπιτυχίας Στε­λε­χῶν Ἐπιχειρήσεων» («Executive Success Programs Inc. - ESP»), μιά ἐπιχείρηση «Coaching καί Mentoring» («Προπόνησης καί Συμβουλευτικῆς»)[2], πού ὁ 38χρονος, τότε, Κίθ Ρανιέρ (Keith Raniere) εἶχε ἱδρύσει, θά κατέληγε «Καταστροφική Σέκτα» (Destructive Cult) κι ὁ ἴδιος, καταζητούμενος ἀπό τό F.B.I.

Τό 2003, ὁ Ρανιέρ δημιούργησέ τό Νέξιουμ (Nxivm), πού ἱδρύθηκε γιά νά στεγάσει τό: «Προγράμματα Ἐπιτυχίας Στελεχῶν Ἐπιχειρήσεων» καί ἄλλες δικές του θυγατρικές ἑταιρίες[3].

Στήν ἱστοσελίδα του, τό Νέξιουμ περιγράφεται ὡς μία «κοινότητα πού καθοδηγεῖται ἀπό ἀνθρωπιστικές ἀρχές πού ἐ­πι­δι­ώ­κουν νά ἐνδυναμώσουν τούς ἀνθρώπους καί νά ἀπαντήσουν σέ σημαντικά ἐρωτήματα σχετικά μέ τό τί σημαίνει νά εἶσαι ἄνθρωπος»[4].

Μέ ἕδρα τήν περιοχή Ὄλμπανι (Albany) τῆς Νέας Ὑόρκης, ἡ ὀργάνωση ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει «ἐκπαιδεύσει» περισσότερους ἀπό 16.000 ἀνθρώπους. Μεταξύ τῶν μελῶν της ἀναφέρονται πλούσιοι κληρονόμοι, ἠθοποιοί τοῦ Χόλιγουντ καί ἡ Ἄννα Χριστίνα Φόξ (Ana Cristina Fox), κόρη τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Μεξικοῦ, Βισέντε Φόξ (Vicente Fox Quesada).

Εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐνασχόλησης τοῦ Νέξιουμ τό ὅτι ὁ Ρανιέρ προγραμμάτισε ἐπίσκεψη τοῦ 14ου Δαλάϊ Λάμα στό Ὄλμπανι τό 2009, ἡ ὁποία χρηματοδοτήθηκε ἀπό τήν «Παγκόσμια Κοινοπραξία Ἱδρυμάτων γιά τήν Ἠθική» (World Ethical Foundations Consortium), μιά ὀργάνωση τῆς ὁποίας συνιδρυτής φέρεται ὁ ἴδιος ὁ Ρανιέρ. Ὁ Δαλάϊ Λάμα δέχτηκε τήν πρόσκληση τοῦ Νέξιουμ καί μίλησε στό «Palace Theatre» τοῦ Ὄλμπανι, τόν Μάϊο τοῦ 2009[5].

Ὁ Ρανιέρ καί ἡ ὁμάδα του ἀποτελοῦσαν στοιχεῖο ἀμ­φι­λε­γό­με­νο ἐπί πολλά χρόνια. Τό 2012, ἄρθρα πού δημοσιεύθηκαν στήν ἐφημερίδα Τάϊμς Γιούνιον (Times Union of Albany) τοῦ Ὄλμπανι, ἀπό τόν δημοσιογράφο Τζέϊμς Ὀντάτο (James M. Odato), ἀμφισβητοῦσαν τίς πρακτικές τῆς ὁμάδας καί τήν χαρακτήριζαν «Καταστροφική Λατρεία»[6], τοποθετώντας τόν Ρανιέρ στήν κορυφή τῆς «πυραμίδας».

Ὅπως δήλωνε καί ὁ Ρίκ Ρός  (Rick Ross)[7], γνωστός ἐμ­πει­ρο­γνώ­μο­νας στόν χῶρο τῶν σεκτῶν καί τῆς παραθρησκείας, στήν ἐφημερίδα Τάϊμς Γιούνιον, τό 2012: «Τό Νέξιουμ εἶναι μία ἀπό τίς πιό ἀκραῖες ὁμάδες, πού ἔχω ἀσχοληθεῖ ποτέ, μέ τήν ἔννοια τοῦ πόσο σφιχτά δεμένη εἶναι γύρω ἀπό τόν ἡγέτη της»[8].

Παρ' ὅλα τά ἀνωτέρω, ὁ Κίθ Ρανιέρ δέν φάνηκε νά συνετίζεται ἀλλά προσέθεσε καί νέα δεδομένα εἰς βάρος του.

Μιά ἔνορκη κατάθεση, στήν Ὁμοσπονδιακή Ἐπιτροπή Διερεύνησης τῆς ὑπόθεσης, ἀναφέρει πώς τό Νέξιουμ λειτούργησε ὡς μιά ὁμάδα «πυραμίδα», ὅπου τά «ἐργαστήρια αὐτοβοήθειας» κόστιζαν στά μέλη χιλιάδες δολάρια.

Ἀλλά αὐτά δέν ἦταν ὅλα... περί τό 2015, μιά «μυστική ἐταιρία» ἀναπτύχθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Νέξιουμ, γνωστή ὡς D.O.S., ἀπό ὀπαδούς τοῦ Νέξιουμ, πού ἐπιθυμοῦσαν γρήγορη ἄνοδο στό πλαίσιο τῆς μητρικῆς ἐταιρίας. Τό ἀρκτικόλεξο D.O.S. προέρχεται ἀπό τόν τίτλο «Dominus Obsequious Sororium», λατινική φράση, πού σημαίνει: «Ὁ Κύριος ἐπί τῶν Σκλάβων Γυναικών» («Master over the Slave Women»)[9].

Σχετικό δημοσίευμα τῶν Τάιμς (New York Times) τῆς Ν. Υ., τό 2015, προκάλεσε τελικά τήν παρέμβαση τῶν Ὁμοσπονδιακῶν Ἀρχῶν καί πολλές γυναῖκες μέλη τοῦ D.O.S. ἔσπασαν τή σιωπή τους. Οἱ Ὁμοσπονδιακοί Εἰσαγγελεῖς ἄρχισαν νά μιλοῦν μέ «μάρτυρες καί θύματα», πού συνδέονταν μέ τήν ὀργάνωση.

Σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες, μόλις προσλαμβάνονταν οἱ γυ­ναῖ­κες ὡς «σκλάβες», ἔπρεπε νά «ὑποταγοῦν» στά «ἀφεντικά» τούς ὁλοκληρωτικά, ἀλλά καί νά ἔχουν σέξ μέ τόν Ρανιέρ, ὁ ὁποῖος κατά μαρτυρίες, ἔχει μιά ὁμάδα ἀπό 1520 σεξουαλικές συντρόφους, πού ἄλλαζαν κατά διαστήματα καί στίς ὁποῖες δέν ἐπιτρεπόταν νά συζητοῦν τή σχέση τους μαζί του ἤ νά ἔχουν σχέσεις μέ ἄλλους.

Ἀκόμη, σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες, οἱ γυναῖκες αὐτές ὑποχρεώνονταν, ἀκολουθώντας ἐπώδυνο, «τελετουργικό», νά ὑποστοῦν «μαρκάρισμα» μέ εἰδικό καυστήρα -συχνά στήν πυελική περιοχή-, μέ τά ἀρχικά του ὀνόματος τοῦ Ρανιέρ, ἐνῶ οἱ «τελετουργίες» αὐτές κινηματογραφοῦνταν ἀπό τά ἄλλα μέλη.

Τίς «γυναῖκες σκλάβες» στρατολογοῦσαν στό D.O.S. ἄλλες γυναῖκες-μέλη καί κυρίως ἡ ὑπαρχηγός τῆς ὀργάνωσης, γνωστή ἠθοποιός, κι ἀπό τήν τηλεοπτική σειρά Σμόλβιλ (S­m­a­l­l­v­i­l­le), Ἄλισον Μάκ (Allison Mack).

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2017, ὁ Ρανιέρ κατέφυγε στό Μεξικό, ἀπό ὅπου ἐκδόθηκε στίς Η.Π.Α. πρόσφατα, τόν Μάρτιο 2018[10].

 

[1] Τό «Μάρκετινγκ πολλαπλῶν ἐπιπέδων» (Multi-level marketing ἤ MLM), γνωστό ἐπίσης σάν «πυραμιδοειδές σύστημα πώλησης», εἶναι στρατηγική μάρκετινγκ γιά τήν πώληση προϊόντων ἤ παροχή ὑπηρεσιῶν, ὅπου τά ἔσοδα προέρχονται ἀπό ἄμισθο ἐργατικό δυναμικό. Τά πρόσωπα αὐτά («πωλητές», «διανομεῖς», «σύμβουλοι», «προωθητές» κ.λπ.), πωλοῦν τά προϊόντα ἤ τίς ὑπηρεσίες τῆς ἑταιρείας, ἐνῶ τά κέρδη τῶν συμμετεχόντων προέρχονται ἀπό σύστημα προμηθειῶν σέ σχῆμα πυραμίδας.

[2] Βλέπε καί http://archive.is/iwm4L

[3] http://archive.is/E8h5s

[4] http://archive.is/77aS4

[5] http://archive.is/F7AAT

[6] http://archive.is/E8h5s

[7] http://archive.is/X73OZ

[8] http://archive.is/E8h5s

[9] http://archive.is/5eTXW

[10] http://archive.is/E8h5s

Pin It

footer1

  • Κυριακή
    24 Ιανουαρίου

    Ξένης οσίας, Βαβύλα ιερομάρτυρος, Μακεδονίου