Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου

Ιστορία και Πρόσωπα της ΠΕΓ

Η «Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού της Οικογενείας και του Ατόμου», γνωστή και ως ΠΕΓ, αποτελεί έμπνευση και δημιούργημα του μακαριστού π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου.

Αναδιφώντας το προσωπικό του αρχείο μένει κανείς εκστατικός από το μέγεθος της ποιμαντικής του δράσεως που ξεκινά με την διακονία του στη Γερμανία και συνεχίζεται ακατάπαυστα στην Ελλάδα μέχρι την κοίμησή του. Κορυφαία πράξη ποιμαντικής ευθύνης ήταν η δημιουργία της ΠΕΓ. Ὅταν ὁ μακαριστός γέροντας  ἐμπνεόταν τήν δημιουργία της, εἶχε στό μυαλό του ἀφενός μέν, τή δημιουργία μιᾶς ὁμάδας αὐτοπροστασίας γιά γονεῖς πού ἔχουν χάσει τά παιδιά τους σέ ὁλοκληρωτικές παραθρησκευτικές οργανώσεις καί, ἀφετέρου, ἕνα  ἐργαλεῖο στά χέρια τῆς Ἐκκλησίας, μέ σκοπό τήν προαγωγή τοῦ ποιμαντικοῦ της ἔργου στόν  χῶρο τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.

Έτσι το 1982 ιδρύεται η «Πανελλήνια Ένωσις Γονέων διά την Προστασίαν της Οικογενείας και του Ατόμου».

Οἱ βασικοί σκοποί τῆς Ἑνώσεως, ὅπως ἀναφέρονται στο  καταστατικό της εἶναι:

 1. Ἡ προσφορά κάθε βοηθείας πρός γονεῖς καί νέους για τήν ἀπελευθέρωση αὐτῶν ἀπό καταπιέσεις ἐκ μέρους ὁλοκληρωτικῶν αἱρετικῶν ὀργανώσεων.
 2. Ἡ πρόληψη τῆς ἐξαπλώσεως τῶν ἀνωτέρω ὀργανώσεων, ὡς καί ἡ κατάλληλη ἐνημέρωση τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν καί τοῦ κοινοῦ.
 3. Ἡ προσφορά ἐναλλάκτικης λύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Παραδόσεως στα τά προβλήματα τῶν νέων, τά ὁποῖα γίνονται αἰτία να προσφεύγουν στις ἀνωτέρω ὀργανώσεις.
 4. Ἡ συνεργασία τοῦ Σωματείου ἐπί διεθνοῦς ἐπιπέδου, με αντίστοιχα Σωματεία, που έχουν τον ίδιο σκοπό, στην περίπτωση που ἡ δραστηριότητα τῶν ὡς ἄνω ὁλοκληρωτικῶν ὀργανώσεων ἐξέρχεται τῶν ἐθνικῶν ὁρίων καί δημιουργοῦνται διεθνεῖς νομικές σχέσεις».

Η δημιουργία της ΠΕΓ βασίστηκε πάνω σε αντίστοιχες προσπάθειες που υπήρχαν,   προ πολλών ετών, στο εξωτερικό. Χώρες όπως η Αμερική, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν να επιδείξουν πολύ αξιόλογες «Ενώσεις Γονέων» καθότι αντιμετώπισαν, πριν  από την Ελλάδα, σοβαρότατα προβλήματα από τη δράση παραθρησκευτικών- ολοκληρωτικών ομάδων. Μάλιστα οι καθιερωμένοι πλέον όροι όπως: «καταστροφικές λατρείες» ή «σέκτες», προέρχονται από το διεθνή χώρο.

Η Ένωση που δημιούργησε ο π. Αντώνιος είχε όμως μια ουσιαστική διαφορά με τις αντίστοιχες του Εξωτερικού. Στη μέθοδο αφενός και στην προσφερόμενη λύση αφετέρου. Οι Ενώσεις του εξωτερικού, κοσμικές ως επί το πλείστον, προκειμένου να απεγκλωβίσουν ένα θύμα από μια «σέκτα» μετέρχονται ακόμη και βίαιων μεθόδων όπως το deprogramming   (από-προγραμματισμός). Πρόκειται για μέθοδο βίαιης απεξάρτησης του θύματος από την οργάνωση και τη συναντάμε κυρίως στην Αμερική. Η «Πανελλήνια Ένωση Γονέων» ακολουθεί  πιο «ορθόδοξη» μεθοδολογία. Πρώτα  προσεγγίζουμε το θύμα ή το συγγενικό του περιβάλλον με αγάπη και κατανόηση. Ακολουθεί η αναίρεση της πλάνης και έπεται η ένταξη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Το τελευταίο στάδιο αποτελεί και την μέγιστη ειδοποιό διαφορά με κάθε ξένη παρόμοια πρωτοβουλία.

Η συνεργασία όμως με τις αντίστοιχες Ενώσεις Γονέων του εξωτερικού ήταν και είναι εξαιρετικά πολύτιμη κυρίως όσον αφορά στην ανταλλαγή υλικού, νομικών και άλλων ειδήσεων που αφορούν τη διεθνή δράση και αντιμετώπιση των παραθρησκευτικών ομάδων και «σεκτών». 

Ο π. Αντώνιος διαθέτοντας μεγάλη διεθνή εμπειρία εξαιτίας της  ποιμαντικής του δράσης  στην κεντρική Ευρώπη, κατόρθωσε να  συνδέσει την ΠΕΓ με αντίστοιχες προσπάθειες του εξωτερικού. Έτσι κατά την 10ετία του  ’80 διοργανώνει 2 «Διεθνή Εξειδικευμένα Σεμινάρια» στην Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, με τη συμμετοχή Γερμανών και Γάλλων ειδικών πάνω σε θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας, ενώ το 1993 στο «Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος» στην Ι. Μονή Πεντέλης, λαμβάνει χώρα  το «Γ΄ Διεθνές Εξειδικευμένο Σεμινάριο» όπου τέθηκαν τα πλαίσια μιας πρώτης διορθόδοξης συνεργασίας πάνω στην έρευνα του σκηνικού των αιρέσεων και της Παραθρησκείας. Στα πλαίσια του  εν λόγω συνέδριου που διοργάνωσε η ΠΕΓ υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έγινε η ιδρυτική πράξη του «Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιών Γονέων» με εκπροσώπους από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Κύπρου, Βουλγαρίας, Ρωσίας και Ρουμανίας.

Ακολούθησε έκτοτε μία καρποφόρος περίοδος κατά την οποία, η διορθόδοξη συνεργασία μετεξελίχθηκε στις «άτυπες» Διορθόδοξες και αργότερα «Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις» Εντεταλμένων Ιερών Μητροπόλεων και Ορθοδόξων Εκκλησιών, στις οποίες η «Πανελλήνια Ένωση Γονέων» ήταν συν-διοργανωτής με την Γραμματεία της Ιεράς Συνόδου επί των Αιρέσεων. Μέχρι και την 7η Συνδιάσκεψη, η ΠΕΓ συνέβαλε με τα στελέχη, τους ειδικούς συνεργάτες και την εμπειρία της στην επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών και στην περεταίρω κατάρτιση των εντεταλμένων των Ιερών Μητροπόλεων.

Ο  π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος κοιμήθηκε το 1996, και τον διαδέχτηκε, ο επί 20 έτη στενός συνεργάτης του, Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυριακός Τσουρός. Η Εκκλησία του εμπιστεύτηκε τη νευραλγική και δύσκολη θέση του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, ενώ η ΠΕΓ τον εξέλεξε αυτοδίκαια, Πρόεδρο του Πνευματικού της Συμβουλίου.

Ακολούθησαν ακόμη 24 Συνδιασκέψεις μέχρι και σήμερα. Η ΠΕΓ επιτελώντας πλέον επικουρικό ρόλο συνεχίζει να υποστηρίζει με έμψυχο και έντυπο υλικό την μεγάλη προσπάθεια της Ιεράς Συνόδου στη διοργάνωση των πολύ σημαντικών αυτών Συνδιασκέψεων. Την τελευταία 10ετία συμμετέχει ενεργά και στο νεοϊδρυθέν «Διορθόδοξο Δίκτυο Μελέτης των Αιρέσεων και της Παραθρησκείας» που δημιουργήθηκε  από Ορθόδοξες και μόνο πρωτοβουλίες Γονέων και Κέντρα έρευνας και μελέτης του διεθνούς σκηνικού.

Παράλληλα με την έρευνα του σκηνικού των αιρέσεων και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων, το 1988 η ΠΕΓ, μετά από πρόταση του π. Αντωνίου, ιδρύει το «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Καλούνται έτσι εκλεκτοί ομιλητές κληρικοί και λαϊκοί να προσφέρουν την «λύση» της Ορθοδοξίας ως αντίλογο στη λαίλαπα της «Νέας Εποχής» και των ομάδων της. Το Σεμινάριο, συν Θεώ, λειτούργησε 32 συναπτά έτη και παρήγαγε ένα τεράστιο όγκο ομιλιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της Ορθόδοξης πίστης, της Λατρείας και της ζωής εν γένει της Εκκλησίας. Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται σήμερα ψηφιοποιημένο και αποτελεί μια  σημαντική παρακαταθήκη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Σήμερα η ΠΕΓ, βαδίζοντας πάνω στις υποδομές και το όραμα του ιδρυτή της μακαριστού π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου  συνεχίζει να εργάζεται σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Επιμέλεια και έκδοση του περιοδικού «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Αποτελεί μοναδικό στο είδος του περιοδικό που παρουσιάζει το φαινόμενο των αιρέσεων και της παραθρησκείας μέσα από την έρευνα του σκηνικού και της επικαιρότητας.
 • Έκδοση των πολύτιμων βιβλίων του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου αλλά και βιβλίων και φυλλαδίων άλλων ειδικών συνεργατών με θεματολογία που διαλαμβάνει όλο το εύρος της παραθρησκείας, σε αντιπαράθεση πάντοτε με την ορθόδοξη πίστη.
 • Συμβουλευτικός σταθμός. Ειδικευμένοι συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κάποιο μέλος τους το οποίο έχει παρασυρθεί σε μια παραθρησκευτική ομάδα ή «καταστροφική  λατρεία»- σέκτα.
 • Διαδικτυακές «συνάξεις», οικοδομής στην Ορθοδοξία και προβληματισμού πάνω σε θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας, με την επιμέλεια του Πνευματικού Προέδρου της ΠΕΓ, π. Ανδρέα Γκατζέλη
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ημερίδες για τα μέλη και τους Συνεργάτες της ΠΕΓ πάνω σε θέματα αιρέσεων.
 • Ειδικές ομάδες εργασίας μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων: (Ομάδα μελέτης των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», Ομάδα μελέτης της «Νέας Εποχής», Ομάδα μελέτης των «Πεντηκοστιανών», ομάδα μελέτης του φαινομένου της «Νεοειδωλολατρείας».

Σύνδεση ΠΕΓ και Εκκλησίας

Αποτελεί θεμελιώδης αρχή για την ΠΕΓ, η σύνδεσή της με το σώμα της Εκκλησίας. Άλλωστε η  Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά εγκυκλίων της έχει σφραγίσει αυτή τη σχέση. Ο μακαριστός π. Αντώνιος φρόντισε επίσης, διά του Καταστατικού της Ενώσεως να διατρανώσει ότι η ΠΕΓ χάνει το σκοπό της και τον προορισμό της αν αποκοπεί από την Εκκλησία. Έτσι, ορίζεται ότι επίτιμος πρόεδρός μας είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος, και οπωσδήποτε ο Πρόεδρος του Πνευματικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ιερέας.  Μάλιστα προβλέπεται ότι σε ενδεχόμενη διάλυση του σωματείου η περιουσία του, τα βιβλία και το αρχείο του περιέρχονται «σε εκκλησιαστικό φορέα με συναφείς σκοπούς».

Πολύ σημαντικά θεωρούνται τα παρακάτω κείμενα που αναδεικνύουν την ειδική σχέση που έχει η Ένωση με την Εκκλησία της Ελλάδος:

«Γνωρίζομεν ὑμίν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 13-12-82, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἀναθέση ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ ὑπό ἵδρυσιν Εἰδικοῦ Γραφείου ἀντιμετωπίσεως ποιμαντικῶν προβλημάτων, δημιουργουμένων ἐκ τῆς δραστηριότητος διαφόρων αἱρετικῶν ὁμάδων, ἐν συνεργασία μετά τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων διά τήν Προστασίαν  τοῦ Ἀτόμου καί τῆς Οἰκογενείας».

Ὁμοίως ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα γνῶσιν, ὅτι ἐξελέγητε Πρόεδρος τῆς ἀνωτέρω «Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων διά τήν Προστασίαν τοῦ Ἀτόμου καί τῆς Οἰκογενείας», συγχαίρει ὑμᾶς καί εὔχεται ὑμίν πλήρη ἐπιτυχίαν εἰς τό ἀξιόλογον ὑμῶν ἔργον.

ΙΕΡΑ  ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ    Ἐγκύκλιος   ὕπ. Ἀριθμ.  530/8-2-1983

«Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί οἰκογενειακῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα δημιουργεῖ ἡ δραστηριότης τῶν ἀκραίων κυρίως παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων, μέ τήν πρωτοβουλίαν γονέων, τῶν ὁποίων τά τέκνα ἔπεσαν θύματα εἰς τοιαύτας ὀργανώσεις, τή συμβολή συνεργατῶν τοῦ ἐπί τῶν αἱρέσεων Συνοδικοῦ Γραφείου καί τή συνεργασία τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἱδρύθη ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων διά τήν προστασίαν τοῦ Ἀτόμου καί τῆς οἰκογενείας». Ἐπειδή ἡ ἐν λόγω Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων, βάσει τοῦ καταστατικοῦ αὐτῆς, ἐμφορεῖται ὑπό ἀκραιφνοῦς ὀρθοδόξου φρονήματος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνθαρρύνει τήν συνεργασίαν μετ’ αὐτῆς …».

ΙΕΡΑ  ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ      Ἐγκύκλιος   ὕπ. Ἀριθμ. 2361/23-6-1983

Διατελέσαντες  Πρόεδροι του Πνευματικού Συμβουλίου

 1. Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Αλεβιζόπουλος († 1996).
 2. Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός.
 3. Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης.
 4. Οικονόμος π. Ανδρέας Γκατζέλης.

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Χρήστος Μπουρόπουλος
 2. Εμμανουήλ Μαυροφοράκης
 3. Βασιλική Βουτσινά
 4. Γεώργιος Αλεβιζόπουλος
 5. Αθανάσιος Νεοφώτιστος
 6. Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου
©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse