Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου

Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και η Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Κων/νου Ν. Παπαχριστοδούλου   Προέδρου της Π.Ε.Γ.

Το κατ’ εξοχήν πνευματικό  δημιούργημα του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου ήταν η ίδρυση της «Πανελλήνιας ΄Ένωσης Γονέων για την προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου».

Ο μακαριστός π. Αντώνιος, στα πλαίσια της ποιμαντικής του δραστηριότητας στο χώρο των αιρέσεων και της παραθρησκείας, δημιούργησε την Ένωση που σήμερα είναι γνωστή ως Π.Ε.Γ.  Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η «Πανελληνία ΄Ένωση Γονέων»-με έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής,  ήταν για τον π. Αντώνιο ένα πνευματικό του τέκνο, ένα δημιούργημα που δεν έφερε απλώς την προσωπική του σφραγίδα. Ο π. Αντώνιος και η Π.Ε.Γ. ήταν ταυτισμένοι όπως οι δύο όψεις  ενός νομίσματος.    Η εμπειρία  και η ποιμαντική του δράση στη Γερμανία καθώς και η επαφή του με αντίστοιχες  οργανώσεις Γονέων του εξωτερικού αλλά και η ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα προβλήματα που δημιουργούν οι εξαρτήσεις από τις παραθρησκευτικές ομάδες, έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία αυτής της Ενώσεως που επιτελεί σήμερα πολύπλευρο έργο.

Η ΠΕΓ  ήταν για τον π. Αντώνιο πρώτα απ’ όλα μια ομάδα αυτοβοήθειας και αποτελούνταν κυρίως από γονείς των οποίων τα παιδιά είχαν πέσει θύματα παραθρησκευτικών ολοκληρωτικών ομάδων. Ο αγώνας που καταβάλλονταν ήταν τιτάνιος. Ο π. Αντώνιος μελετούσε με τους συνεργάτες του το σκηνικό αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων και απαντούσε σε κάθε αιρετική διδασκαλία με το Ευαγγέλιο της Ορθόδοξης πίστεως. Οι γονείς, αλλά και οποιοσδήποτε είχε ανάγκη βοηθείας μπορούσε έτσι να βρει  «ευήκοον ούς» στο πρόβλημά του. Και κυρίως έναν γνώστη των σκοτεινών διαδρόμων της παραθρησκείας. Αυτό οφείλονταν  στην πολύ καλή γνώση του σκηνικού των διαφόρων αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων που είχε ο π. Αντώνιος και στα εκπαιδευμένα γι’ αυτό το σκοπό, μέλη της Ενώσεως. Πολλοί, παλαιοί συνεργάτες θυμούνται χαρακτηριστικά,  τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τις ημερίδες, τα συνέδρια και τα μαθήματα που οργάνωνε ο μακαριστός πατήρ για τα μέλη της Ενώσεως. Μαθήματα που εξαντλούσαν οποιοδήποτε θέμα απ’ όλες του τις πλευρές με την αντίστοιχη αγιογραφική, πατερική, δογματική και εκκλησιολογική κατοχύρωση.

Σημαντική παράμετρος στην ανάπτυξη και δραστηριότητα της Π.Ε.Γ. απετέλεσε η σύνδεσή της με τον οργανισμό της  Εκκλησίας. Ο μακαριστός π. Αντώνιος από τη θέση του «Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων»  φρόντισε να κατοχυρώσει την όλη εργασία, δια Συνοδικών Εγκυκλίων  και άλλων επίσημων εκκλησιαστικών εγγράφων ώστε η όλη δραστηριότητα να βρίσκεται κάτω από τη σκέπη της επίσημης Εκκλησίας ενώ οι δράσεις της Π.Ε.Γ. να αποτελούν εργαλείο ποιμαντικής για κάθε στέλεχος της Εκκλησίας. Αμέσως μετά την ίδρυσή της η Π.Ε.Γ. απασχολεί την Ιερά Σύνοδο η οποία  στην υπ. Αριθμ.: 2361/23-6-1983 εγκύκλιο αναφέρει: «Διά την αντιμετώπισιν των κοινωνικών και οικογενειακών προβλημάτων, τα οποία δημιουργεί η δραστηριότης των ακραίων κυρίως παραθρησκευτικών οργανώσεων, με την πρωτοβουλίαν γονέων, των οποίων τα τέκνα έπεσαν θύματα εις τοιαύτας οργανώσεις, τη συμβολή συνεργατών του επί των αιρέσεων Συνοδικού Γραφείου και τη συνεργασία της ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ιδρύθη η «Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων διά την προστασίαν του Ατόμου και της οικογενείας»…Επειδή η εν λόγω Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων, βάσει του καταστατικού αυτής, εμφορείται υπό ακραιφνούς ορθοδόξου φρονήματος, η Ιερά Σύνοδος ενθαρρύνει την συνεργασίαν μετ’ αυτής …».

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να σταθούμε λίγο σ’ αυτή την διάσταση. Τη σύνδεση δηλαδή της όλης «εργασίας» με την επίσημη Εκκλησία και τις δομές της. Ο π. Αντώνιος πολλές φορές αντιμετώπιζε εξανιστάμενους αδελφούς για τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιμετώπιζε η όχι την εξάπλωση των διαφόρων παραθρησκευτικών ομάδων. Όταν πλησίαζαν λοιπόν τον μακαριστό γέροντα ενθουσιώδεις  και παρορμητικοί αδελφοί και έθεταν το ερώτημα: «τι κάνει η Εκκλησία για να αντιμετωπίσει το τάδε η το δείνα πρόβλημα;» Ο π. Αντώνιος απαντούσε αφοπλιστικά με ερώτηση: « εσύ αδελφέ  δεν είσαι Εκκλησία;» «Εμείς εδώ που εργαζόμαστε  για την ενημέρωση και τη θεραπεία του προβλήματος δεν είμαστε Εκκλησία;» Αυτό το έλεγε ο π. Αντώνιος και το εννοούσε με όλη του τη δύναμη. Ποτέ δεν ξεχώρισε το έργο του ή το έργο της  ομάδας του από αυτό της Εκκλησίας. Ο κόπος του, ο μόχθος του, η μελέτη και η συγγραφή χιλιάδων σελίδων οικοδομής, η αγρυπνία, οι ατελείωτες ώρες που περνούσε με τους συνεργάτες του αλλά και με κάθε  πλανημένο αδελφό, ήταν έργο της Εκκλησίας. Παρ’ ότι  δεν ήταν λίγες οι φορές που αντιμετώπισε  εμπόδια και υποτιμητικά σχόλια από κληρικούς ακόμα, ποτέ δεν έκανε δημόσια κριτική ή δεν έγραψε οτιδήποτε θα μείωνε το κύρος της Εκκλησίας και των λειτουργών της.

Η δράση της Π.Ε.Γ. νομίζουμε ότι είναι σε όλους γνωστή. Με τη σοφή και χαριτωμένη καθοδήγηση του π. Αντωνίου εκπαιδεύτηκαν πολυάριθμα στελέχη με γνώση πάνω στο αντικείμενο των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Πολλοί γονείς βρήκαν ανακούφιση και λύτρωση στο πρόβλημά τους, όταν έχοντας χάσει το παιδί τους στα δίχτυα μιας ολοκληρωτικής οργάνωσης βρήκαν ένα χέρι βοηθείας μέσα σε ένα κόσμο άγνοιας και προκατάληψης. Στελέχη ακόμα παραθρησκευτικών ομάδων κατάφεραν, με τη βοήθεια του Θεού και του π. Αντωνίου, να ξεφύγουν από την πλάνη και να αποτελούν σήμερα τους πλέον δραστήριους συνεργάτες μας. Ένα σημαντικό και πλούσιο έργο ενημέρωσης αναπτύχθηκε μέσα από την έκδοση σχετικών περιοδικών και φυλλαδίων όπως τα: «Πληροφορείν», η «Φιλανθρωπία Χριστού», το «Νομικό Δελτίο» και ο «Διάλογος». Η έκδοση και η διακίνηση τέλος, των βιβλίων του π. Αντωνίου  τα οποία αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην ποιμαντική του δραστηριότητα και την σημαντικότερη ίσως παρακαταθήκη που μας κληροδότησε.

Η «Πανελληνία ΄Ενώση Γονέων για την προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού της Οικογενείας και του ατόμου», συνεχίζει και σήμερα το έργο του μακαριστού πατρός. Εμείς που δραστηριοποιούμαστε σ’ αυτό το έργο δεν μπορούμε παρά να έχουμε μοναδικό φάρο και οδηγό τη φωτισμένη και χαριτωμένη προσωπικότητα του π. Αντωνίου και εργαλείο, την τεράστια παρακαταθήκη που μας κληροδότησε. Αυτό ίσως αποτελεί και το καλύτερο μνημόσυνο.

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse